Disclaimer

COPYRIGHT:

Fabulousbeing is een gedeponeerd handelsmerk. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfiche of enige andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Fabulousbeing.

DISCLAIMER:

Indien verschillen ontstaan tussen de hier beschikbaar gestelde voorwaarden en prijzen, en de actuele situatie als gevolg van bijvoorbeeld snelle marktveranderingen, dan zijn uitsluitend de door Valeria werkelijk gehanteerde voorwaarden, prijzen en condities van toepassing. Er kan niet worden gegarandeerd dat de site foutloos of ononderbroken functioneert. Ook kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van de site, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend. Bovendien aanvaarden wij geen aansprakelijkheden voor sites die niet door ons worden onderhouden, maar waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van fabulousbeing.com